Liečba

Liečba gonartrózy.

druhý koleno

Klasická liečba.

Každý zdravotný problém si vyžaduje v prvom rade veľmi presné diagnostikovanie a zhodnotenie stavu. Diagnostika gonartrózy sa v lekárskej praxi  opiera o klinické príznaky, zistenie charakteru, lokalizácie bolesti, jej vyžarovania, či štartovacie bolesti, fyzikálne vyšetrenie, ďalej vylúčenie iného reumatického ochorenia a nálezy zobrazovacích metód (ultrazvuk, CT, či magnetická rezonancia) pomáhajú v diagnostike ochorenia.

Zobrazovacie metódy v zdravotníctve.

Utrazvukové vyšetrenie.

Pri tomto vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu. Metóda  je vhodná najmä na vyšetrovanie mäkkých častí – šliach, kĺbového púzdra, prítomnosť tekutiny atď.

RTG – Röntgenové vyšetrenie.    

Patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie celého tela. Je založené na vlastnostiach žiarenia, ktoré preniká cez  tkanivo. Výsledný tieňový obraz závisí od toho, ako tkanivá pohlcujú RTG žiarenie. Čím je absorpcia väčšia, tým je obraz svetlejší.                                                                                                                                                    …….
MR – magnetická rezonancia. 

Je vyšetrovacia metóda, využívajúca k zobrazeniu jednotlivých tkanív meranie zmien magnetických momentov atómových jadier. Metóda je populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (ktoré sa používa pri RTG, CT alebo v nukleárnej medicíne). Zatiaľ nie sú známe žiadne škodlivé účinky pre pacienta pri štandardných diagnostických vyšetreniach. Môžeme povedať, že MR je až na niekoľko výnimiek najcitlivejšou vyšetrovacou metódou pre posúdenie morfológie a patológie mäkkých tkanív, ako mozgu, miechy, svalov, šliach a kĺbov. Táto metóda spočíva v tom, že pacient si ľahne do veľkého supravodivého magnetu a tam je vystavený elektromagnetickému vlneniu. Ním sa aktivujú protóny atómov vodíka prítomné v tkanivách ľudského tela. Počítač premení signály na obrazy tkanív a orgánov. Celý proces je bezbolestný a  pomerne neškodný.

mag.rezonancia

CT – počítačová tomografia.

Táto metóda umožňuje robiť fotografie tela v zhruba pol centimetrových rezoch. Dodnes je veľmi často využívaná, patrí ku kľúčovým diagnostickým metódam. CT-vyšetrenie umožňuje zachytiť detaily s veľkosťou okolo 5 mm a tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách, pomáha odhaľovať ťažko zistiteľné vnútorné zmeny. Na rozdiel od MR je to výrazne lacnejšia forma zobrazovania.  CT-vyšetrenie kombinuje klasické röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Samotný prístroj vyzerá ako tunel, ktorý je prepojený s počítačom –  ten vyhodnocuje snímky z prístroja a skladá ich do jedného celku.

EMG – Elektromyografia.                                                                                                                                                       

Elektromyografia je vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje  ich stav a správne nervové zásobovanie = inerváciu. Ide v podstate o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu. Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v počítači a prevedie sa vo forme krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na reproduktory. Grafický záznam elektrických zmien vo svale sa nazýva elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva elektromyograf.

Typy liečby.

V medicínskej praxi rozlišujeme liečbu na konzervatívnu a operačnú.

Konzervatívnu liečbu rozdeľujeme na nefarmakologickú a farmakologickú. V lekárskej praxi sa vždy začína nefarmakologickými postupmi, pri ich nedostatočnom účinku postupmi farmakologickými a až v prípade neúspechu predchádzajúcich postupov sa pristupuje k liečbe operačnej.

Nefarmakologická liečba.

artróza kolenaNefarmakologická liečba je väčšinou individuálna a hlavne dlhodobá. Až v prípade nedostatočného efektu alebo neustupujúcich bolestivých symptómov sa kombinuje s farmakoterapiou. Samozrejme pri výrazných bolestiach nefarmakologická terapia ide v spojení s adekvátnou liečbou tlmenia bolesti, čo zlepšuje účasť pacienta v procese rehabilitácie a telesných cvičení.

Pohybová liečba je všeobecne známe, že cvičenie má pozitívny vplyv na zdravotný stav pacienta, či už z hľadiska uvoľnenia od akútnej bolesti alebo z dlhodobého hľadiska ako prevencia. Pri bolestiach kolenných kĺbov potrebujeme precvičovať celé telo a dôležitý je hlavne strečing. Svaly potrebujú  byť v rovnováhe a  dobrej kondícii aby mohli správne držať pokope kĺby. Správnym cvičením a strečingom sa uvoľňujú stiahnuté svaly, posilňujú sa svaly a je možné pozitívne ovplyvňovať aj statiku tela. Niektorí jedinci majú ale tak obrovské bolesti, že nie sú schopní cvičiť, aj keď im to lekár doporučuje ako jeden zo spôsobov liečenia. V tomto prípade je vhodné čím skôr technicky napraviť patričný kĺb pomocou techník chiropraxie a uľaviť pacientovi od najväčších bolestí.

 

Fyzikálna liečba – ultrazvuk, akupunktúra, laseroterapia, magnetoterapia, kúpeľná liečba, relaxačné procedúry a iné, vykazujú pozitívny efekt na ovplyvnenie ochorenia a hlavne na útlm bolesti. Fyzikálnou liečbou sa prehrievajú postihnuté štruktúry, zlepšuje sa lokálny metabolizmus, relaxujú sa svaly a toto pôsobí upokojujúco a analgeticky. Používajú sa suché zábaly, parafínové zábaly, teplé kúpele, aplikácia rašeliny alebo bahna. Pôsobenie tepla má krátkodobý analgetický účinok, uvoľňuje spazmy, zvyšuje elasticitu kolagénu a tým zväčšuje rozsah pohybu kĺbu. Taktiež balneoterapia, cvičenie v bazéne a plávanie je odporúčanou podpornou terapiou. Pri problémoch s kolenným kĺbom sa neodporúča plávať štýl „prsia“ až do vyliečenia stavu, kvôli veľkej a nevhodnej rotácii kĺbu pri plávaní.

Protetická liečba je aplikovaná súčasne s inými formami liečby. Ide o rôzne protetické pomôcky ktoré pomáhajú pacientovi pri pohybe alebo fixujú postihnutý kĺb. Sú to najmä barly, francúzske palice, ortézy, ortopedické vložky do topánok, korekčné vložky do topánok na vycentrovanie dĺžky nôh a iné.

Farmakologická liečba.

Cieľom farmakologickej liečby je snaha o zníženie bolesti, stuhnutosti, svalových spazmov  a spomalenie progresie poškodenia chrupavky.

Na zmiernenie symptómov ochorenia sa v lekárskej praxi používajú nasledovné druhy liekov:

protizápalové lieky – nesteroidové antiflogistiká, a kortikoidy

analgetiká – lieky na tlmenie bolesti v jednotlivých štádiách ochorenia

myorelaxanciá – lieky na uvoľnenie spazmatického svalstva

Potrebujeme si uvedomiť, že tieto horeuvedené druhy liečby minimálne ovplyvňujú pravú príčinu ochorenia – tj. poruchy systémov, nefunkčnosť nadradených orgánov a v konečnom dôsledku dislokáciu kolenného kĺbu. Slúžia v podstate na zmiernenie príznakov ochorenia a preklenutie obdobia najväčšej bolesti. Takto „liečený“ a dlhodobo nesprávne riešený stav môže viesť až k operácii a totálnej výmene kolenného kĺbu.

Operačná liečba.

artroskopia

Operačná liečba sa uplatňuje po dlhodobej aplikácii nefarmakologickej i farmakologickej liečby bez želaného výsledku, ale hlavne pri ťažkých chronických formách artrózy, deformície alebo až nekrózy kolenného kĺbu.

Druhy operácií kolenného kĺbu.

Artroskopia – ktorou sa odstraňujú fragmenty chrupavky a kosti, debridgement chrupavky t.j. odstránenie povrchových nerovností na chrupavke. Pri pokročilej gonartróze má artroskopia len veľmi obmedzenú účinnosť.

Najčastejšou indikáciou na artroskopiu kolena sú:

  • distorzia – podvrtnutie kolena so zakrvácaním do kĺbu
  • poškodenie meniskov
  • poškodenie predného skríženého väzu
  • poškodenie bočných väzov
  • poškodenie chrupaviek
  • femoropatelárna artróza a luxácie patelly – vyskakovanie jabĺčka

Osteotómia – je operácia, ktorá mení rozloženie záťaže kĺbu, ide o zásah, pri ktorom sa prereže kosť pred a za kĺbom kolena a kĺb sa umiestni do lepšej pozície vzhľadom na záťažovú líniu končatiny. Táto operácia je vhodná hlavne pre pacientov do 60 rokov.

Implantácia endoprotézy.  Cieľom tejto operácie je výmena kolenného kĺbu za umelý. Životnosť náhrad kolenných kĺbov je asi 15 až 20 rokov.

Endoprotézy delíme:

1) podľa počtu nahradených plôch na totálne (nahrádzajú všetky kĺbové plochy) a čiastočné (nahrádza sa iba poškodená časť kĺbu)
2) Podľa spôsobu fixácie kosti na cementové (na fixáciu protézy sa používa takzvaný kostný cement), necementové (protéza je spojená s kosťou jej postupným prerastaním do špeciálne upraveného povrchu endoprotézy) a hybridné (majú jeden komponent cementovaný a druhý necementovaný).

Operácia prebieha v celkovej anestézii. S operáciou sú zvyčajne spojené veľké krvné straty, ktoré možno nahradiť transfúziou alebo autotransfúziou.

Aké komplikácie hrozia?

Medzi riziká patrí najmä masívne krvácanie. Závažnejšie je však riziko trombózy – krvnej zrazeniny, ktorá však hrozí pri každej operácii. Ako prevencia sa podávajú lieky proti zrážanlivosti krvi, ktoré však zosilňujú krvácanie. Medzi komplikácie patrí aj infekcia, pretože do tela je vložené cudzie teleso. Je potrebné si uvedomiť, že operácia je vždy posledná a najrizikovejšia možnosť liečby a musí to byť v prípade jej aplikácie skutočne opodstatnená a jediná správna voľba.

 Video : Operácia kolenného kĺbu.

Alternatívna liečba.  

Pri alternatívnej liečbe sa používa viacero rôznych metód a prostriedkov, ktoré by mali smerovať k ústupu bolesti, zlepšeniu hybnosti a celkovému sfunkčneniu postihnutého kĺbu. Ako pri každej snahe o zdravie, je potrebné brať do úvahy všetky faktory, ktoré je vhodné dodržať aby liečba bola úspešná. V prvom rade si je potrebné uvedomiť ako človek funguje  a čo by mal zmeniť, aby mohol nastať zásadný pozitívny obrat jeho zdravotného stavu.

Najzásadnejším alternatívnym prostriedkom na liečbu gonartrózy je chiropraxia. Pri chiropraxii sa technicky uvoľňujú a dávajú na správne miesto všetky kĺby. Týmto  sa zabezpečuje postupný ústup bolesti a šanca pre organizmus na regeneráciu poškodených štruktúr. Je vhodné si uvedomiť, že najčastejšou fyzickou  príčinou bolesti akéhokoľvek kĺbu je jeho dislokácia /vymiestnenie/ zo správnej pozície. Terapeut po vyšetrení  a zhodnotení zdravotného stavu postupne uvoľňuje a dáva na najsprávnejšie možné miesto všetky kĺby a hlavne kolenný kĺb v súlade s potrebou daného pacienta. Znalosť hierarchie a zapojenia ľudského tela umožňuje terapeutovi postupovať v harmónii s platnými zákonmi aby bola liečba skutočne úspešná. Ak sa podarí dať na správne miesto statiku celej chrbtice, panvu, bedrový kĺb a hlavne kolenný kĺb je temer isté, že nastane ústup bolesti na trvalej báze. Veľmi ale záleží do akej miery je kĺb poškodený, pretože ak je kĺbová chrupavka úplne zničená, terapia môže mať len obmedzený účinok – v tomto prípade je na mieste zvážiť operáciu. Chiropraxia brucha – /uvoľnenie a umiestnenie vnútorných orgánov na správne miesto/ má za následok hlavne harmonizáciu trávenia, metabolizmu a v prípade obličiek správne hospodárenie s minerálmi. Podľa celostnej medicíny sú obličky nadradené veľkým kĺbom, teda aj kolenným a je veľmi vhodné aby boli v poriadku.

V nasledujúcom videu si ukážeme spôsob nápravy kolenného kĺbu.

 Video : Gonartróza – ako na to?.

Pridaj komentár